Menu

Set pistes de pàdel

El Laietània ja compta amb set pistes de pàdel de la millor qualitat, tres de les quals estrenades el juliol de 2017, una d'elles panoràmica. Veniu a provar-les!

Padels nous 2017

Per fer us de les pistes de tenis serà obligatori vestir equip complert camiseta, pantaló i sabatilles apropiades.
Queda del tot prohibit jugar amb sabatilles no adequades o sense camiseta.
Els conserges tenen l'obligació de no permetre l'entrada a pista als jugadors que no compleixin aquesta NORMA.

. JUGADORS
Només podran jugar a les pistes les persones que tinguin uns mínims coneixements del joc.
No es permet l'entrada a les pistes a familiars o espectadors.
Els conserges no permetran seguir a les pistes a aquelles persones que no es comportin adequadament o que amb la seva forma de jugar perjudiqui les pistes.

Padels nous 2017

. DURADA
El temps de joc, per partits de "singles" serà 1 HORA, durant un mateix matí o tarda. Per partits de dobles el temps de joc serà de 1 HORA I MITJA, excepte en hores de llum artificial. A partir de les 3 h, es considerarà com la tarda a efectes de joc.
Aquell que vulgui tornar a jugar o seguir jugant en una pista, només ho podrà fer si n'hi ha de lliures.
En el cas de no haver-hi pistes lliures, es podrà tornar a sol·licitar pista, només en el cas de partits de Lliga.

. RESERVA DE PISTES
Per poder prendre tanda o apuntar-se a una pista, caldrà la presència de tots els jugadors.
El conserge té obligació de vetllar perquè tots els jugadors siguin socis o paguin la entrada de convidat. En cas de dubte, si el soci no mostra el carnet de soci, el conserge haurà de consultar el llistat corresponent.
En cas de que el conserge els hi doni torn de llista d'espera per donar pista i arribat el moment no estiguin presents els dos jugadors, passarà el torn a la següent parella que estigui present.

Pàdels 1 i 2_1

·    JOC AMB LLUM ARTIFICIAL I HORARI NOCTURN
S'entendrà com horari nocturn i per tant caldrà fer reserva anticipada de pistes, aquella hora a partir de la que no sigui possible jugar amb llum natural. Seran les hores compreses entre les 19.00 1 les 22.00 h.
En qualsevol cas les pistes es tancaran a les 22 hores.
Les pistes es podran reservar personalment o per telèfon amb un màxim de
dos dies d'antelació. Telefònicament només es podrà fer la reserva després de les 9 del matí, deixant en nom i cognoms del que fa la reserva.
La llum artificial es pagarà per fraccions de 15 minuts al preu de 0.80 ?.
Si a l'hora de la reserva, els jugadors no s'han presentat, el conserge podrà donar la pista als qui estiguin en llista d'espera. Tot i això, el qui hagi fet la reserva, haurà de pagar igualment l'import encara que no s'hagi presentat.
Les anul·lacions de pista, s'hauran de fer amb una hora d'antelació com a mínim.

. POSADA A PUNT DE LES PISTES
La utilitzaciò de les pistes, estarà sempre condicionada al bon estat de les mateixes, atenent sempre les indicacions de l'encarregat o conserge, pel que fa a la determinació del moment en que es podran utilitzar si per causes climatològiques, de rec o de treballs de manteniment han hagut de romandre tancades.

. ANOTACIÓ DE L'ORDRE DE JOC
Per mantenir ordre i control del servei de pistes, els conserges anotaran a l'ordinador els jugadors amb torn per entrar a pistes.
Les reclamacions hauran d'anar adreçades a la bústia de reclamacions.

. SERVEI DE CONSERGERIA
El soci que faci ús de les pistes de tenis tindrà dret als següents serveis:
De custodia d'objectes de valor, quan sigui a la pista.
De venda de pots de pilotes
De lloguer de tovalloles
De venda de material esportiu
De venda de begudes refrescants i similars
D'utilització de la màquina de begudes fredes i calentes
De la sala d'estar i de lectura
De rebre encàrrecs mitjançant la consergeria
Del telèfon, pagant l'import corresponent.
D'ordre, en cas que aquest sigui pertorbat pel comportament insolidari d'un altre soci.

. LLOGUER DE PILOTES
El conserge té a disposició dels socis, pilotes de tenis i paddle: Lloguer:
Primeres: 5.00 euros
Segones: 3.60 euros
Terceres: 2.20 euros

Col·laboradors del Laietània