Menu

Comença la Lliga de Tennis del Laietània 2015-16

Lliga 2015

Aquí podeu consultar el Reglament general de la Lliga del Laietània.

PERÍODE DE CELEBRACIÓ

Del 1 de setembre a finals de Abril

FORMA DE PUNTUACIÓ

Els partits es jugaran a dos sets.
En cas d’empat a 6 jocs, s’aplicarà el sistema de “tie break”

TERMINI PARTITS I RESPONSABILITATS CONTACTES.

•    Els inscrits a la lliga, s’han de posar en contacte amb els seus adversaris i si per alguna circumstància hi ha dificultat per lligar el partit, el jugador podrà notificar-ho a la comissió de tennis per escrit, i es concertarà dia i hora per a la seva celebració i si un d’ells no es presentés, es procedirà al W.O. a favor del presentat.
•    S’adverteix als jugadors que si el dia 30 de gener no tenen jugats la meitat menys 1 del total de partits que s’han de disputar a la seva categoria, seran desqualificats. (No seran vàlids els partits que tinguin jugats).
•    També es farà un seguiment mensual amb un mínim de dos partits. Els participants que no el compleixin sense causa justificada seran també desqualificat.
•    Es proporciona un calendari amb les dates i els rivals corresponents. S'aconsella dins del major rigor possible el compliment del mateix, podent avançar partits sempre que es vulgui.
•    Es tindran en compte les causes justificades.
•    La desqualificació, suposarà la pèrdua d’una categoria, passant a la inferior en la propera lliga.
•    El jugador que a final del període tingui tres o més partits sense jugar, serà desqualificat i perdrà la categoria passant a la inferior. (No seran vàlids els partits que tingui jugats).
•    Per ser vàlids els partits de lliga, s’haurà de justificar haver-los jugat, en cas necessari, mitjançant el full de reserva de pistes .Si un partit no s’ha pogut acabar en el període de durada de la pista, s’ha de continuar quan es pugui (el mateix dia o dia concertat pels jugadors) amb mateix resultat i torn de servei amb què es va abandonar la pista.

SISTEMA DE PUNTUACIÓ

S’estableix de la forma següent
Partit guanyat (jugat)    3 punts     Partit guanyat (wo)    3 punts
Partit empatat (jugat)    2 punts     Partit perdut (wo)    0 punts
Partit perdut (jugat)    1 punt

CLASSIFICACIÓ FINAL, ASCENS i DESCENS.

En cas d’empat en el total de punts obtinguts al final de la lliga, la classificació s’establirà de la forma següent:
1. Millor coeficient de jocs guanyats/perduts, entre ells.
2. Si l’empat persisteix, millor coeficient entre tots els partits jugats per ells.

TENNIS

•    En la categoria d’Honor, baixaran els tres últims .
•    En la Primera categoria, pujaran els tres primers i baixaran els tres últims
•    En la Segona categoria, pujaran els tres primers i baixaran els tres últims.
•    En la Tercera categoria pujaran els tres primers i baixaran els tres últims.
•    En la Quarta categoria Pujaran els tres primers i baixaran o es mantindran els tres últims.

Hi haurà trofeus per als tres primers classificats de totes les categories.

RETIRATS.

•    Si un jugador es retira de la competició i dóna avís per escrit, seran anul•lats tots els punts dels seus partits, com si no hagués participat, baixant automàticament a la categoria inferior.
•    No hem d’oblidar que la participació ha estat sempre voluntària i que pel bé de la lliga hem d’atendre’ns a les normes establertes en aquest reglament.
•    La comissió de tennis i pàdel es reserva el dret de resoldre sota el seu propi criteri qualsevol qüestió no prevista en el present reglament.

 

LA COMISSIO DE TENIS I PADEL

Col·laboradors del Laietània