Menu

Comunicat oficial sobre el procés electoral

Eleccions a President i resta de la Junta Directiva del Centre Atlètic Laietània 2017

Escut Laietània

Benvolgut Soci/a,

La Junta Directiva del Club, a través del seu President, per acord de la Junta Directiva de data 9 de Gener de 2017, dins dels terminis legals i estatutaris establerts, convoca Eleccions a la Presidència i resta de la Junta Directiva del Centre Atlètic Laietània, que se celebraran el proper dia 11 de març de 2017.

Juntament amb aquesta convocatòria us adjuntem el detall del calendari electoral.

Podeu consultar a la pàgina web del club els Estatuts on es recullen les normes referents al procés electoral.

El cens es podrà consultar a la Secretaria del club els dies compresos entre el 23 i el 29 de gener, ambdós inclosos, excepcionalment estarà obert de 10:00 del matí a 20:00 de la tarda de dilluns a dijous i el divendres fins les 18:00 hores.

Desitgem que participeu activament en tot el desenvolupament del present procés electoral i us saludem atentament.

La Junta Directiva

Mataró, 17 de gener de 2017


PROCÉS ELECTORAL 2017

Eleccions a President i resta de la Junta Directiva del Centre Atlètic Laietània

CALENDARI ELECTORAL

17.01 Convocatòria Eleccions a celebrar el dia 11.03

(Comunicació a la Federació Catalana d’Atletisme i a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat)

21.01 Presa de possessió dels components de la Junta Electoral

Lliurament per part de la Junta Directiva a la Junta Electoral del cens de socis electors elegibles

23.01 Exposició del Cens

Obertura del termini de consulta i reclamacions dels socis sobre el cens electoral (termini fins el 29 de gener)

30.01 Resolució de Reclamacions contra el cens electoral per la Junta Electoral i aprovació del Cens definitiu

Obertura del termini de presentació de candidatures a President i membres de la Junta Directiva (Termini fins el 12 de febrer)

13.02 Obertura del termini de revisió per part de la Junta electoral de les candidatures presentades

15.02 Acceptació o rebuig per part de la Junta Electoral de les candidatures presentades

17.02 Reclamacions contra els acords d’acceptació o rebuig per part de la Junta Electoral de les candidatures presentades

20.02 Proclamació Candidatures

Remissió a la Junta Directiva de la certificació de l’acta de proclamació de candidatures
Cas de presentar-se una única candidatura, proclamació d’aquesta

25.02 Inici de la Campanya Electoral

11.03 Celebració de les Eleccions, recompte de vots i proclamació provisional de la candidatura elegida.

Horari de votacions: de 10 hores a 17 hores

13.03 Notificació provisional per part de la Junta Electoral a la Junta Directiva del Club, FCA i SGEGC de la candidatura elegida.

Inici del termini per a la interposició de recursos contra l’acta de proclamació provisional (termini fins el 15.03)

17.03 Resolució dels Recursos presentats

Proclamació definitiva de la candidatura elegida

Col·laboradors del Laietània