Menu

Comunicat sobre les Quotes de Soci

A partir d'aquest mes de març passen a ser mensuals

Complex Vista Aèria

Benvolguts socis,

Us comuniquem que, responent a les demandes que ens han fet arribar diversos socis, a partir de la quota de març, els rebuts es cobraran mensualment.

Això comporta un esforç informàtic i també econòmic, per la qual cosa agruparem els rebuts per famílies i dins les famílies per comptes corrents. És a dir, si una unitat familiar paga pel mateix compte, vindrà un sol càrrec pel total i amb  la relació de socis que componen el rebut. Si una mateixa unitat familiar té comptes diversos, seguiran arribant els rebuts individualment.

És una tasca feixuga, per la qual cosa us demanem que si teniu dubtes, us poseu en contacte amb nosaltres. Telèfon oficina 93.796.12.82.

També, us preguem que si observeu alguna incidència ens ho feu saber.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.
Gràcies per la vostra col·laboració.

Col·laboradors del Laietània